Bioteknolgirådet har talt

Ønskemamma er nede for telling. Skikkelig. Med hoste, feber, snørr og gørr. Men satser på at disse remediene, som ble resultatet etter et besøk hos fastlegen tidliger i uka, snart skal gjøre susen. Sim sala bim!

syk sliten ønskemamma influensa lungebetennelse bihulebetennelse feber hoste

Mens jeg ligger her på sofaen under et pledd leser jeg litt nyheter. Og i dag er det Bioteknologirådet sin uttalelse jeg leser med interesse. Akkurat i dag skal jeg ikke bruke tid og krefter på å skrive så mye. Det tar jeg på søndag. Men jeg ville dele denne uttalelsen til Bioteknologirådet angående eggdonasjon.

eggdonor sæddonor prøverør donorbarn etikklikestilling

Bioteknologirådet skriver på sine nettsider:

«Tirsdag ble det kjent at flertallet i Bioteknologirådet anbefaler å åpne for eggdonasjon i Norge. Mindretallet vil opprettholde dagens forbud. Rådet vedtok også anbefalinger om hvilke regler som bør gjelde dersom eggdonasjon blir lovlig. Disse anbefalingene går fram av den komplette uttalelsen om eggdonasjon, som nå er tilgjengelig.

Hvis eggdonasjon blir tillatt, bør den øvre aldersgrensen for å få satt inn donoregg være 45 år ved ventet fødsel (termin), anbefaler Bioteknologirådet. Flertallet på 14 medlemmer mener grensen bør være absolutt. Ett medlem mener grensen bør være veiledende.

Et flertall på 13 medlemmer mener premissene for eggdonasjon, dersom slik donasjon blir tillatt, bør være som for sæddonasjon. Det betyr at donasjonen bør foregå via en eggbank, og at donorens identitet ikke skal være kjent for paret som mottar donasjonen. Barnet skal ha rett til å få vite donorens identitet når det fyller 18 år. Ett medlem av rådet mener at man også bør tillate at en kvinne med nær tilknytning til paret donerer egg. Et annet medlem går inn for at eggdonorer bør ha mulighet til å kreve anonymitet, slik at barnet ikke kan få opplyst donorens identitet ved myndighetsalder.

Et flertall på elleve medlemmer går imot å tillate såkalt dobbeltdonasjon og embryodonasjon. Dobbeltdonasjon vil si at et donoregg befruktes med donorsæd. Embryodonasjon vil si at befruktede egg som er til overs etter IVF-behandling (prøverør), doneres til et annet par. Et mindretall på fire medlemmer anbefaler å tillate dobbeltdonasjon og embryodonasjon.

Dersom det åpnes for eggdonasjon, ønsker et samlet bioteknologiråd at spørsmålet om godtgjøring til donorene løses på en slik måte at deres motiv for å donere ikke er økonomiske hensyn.»

Hele uttalelsen kan du lese her om du vil.

donorbarn ønskebarn eggdonor eggdonasjon prøverør etikk

Hva tenker du om uttalelsen?

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *