Egg og eggerøre.

Prøverørsforsøk tre, dag syv. Denne første uka har gått som en vind. Plutselig er jeg i Danmark. Håper jeg.  Skulle noen av dere ha sånne flotte verdikuponger til ColorLine som dere ikke bruker, så rop ut. For båt tur-retur Larvik-Hirtshals må bestilles om ikke alt for lenge. Så i kveld tenker jeg litt på båt, en del på emosjonsfokusert terapi (som hodet er fullt av etter lange kursdager), men mest på egg.

image

Egg ja. Eller rettere sagt eggdonasjon. Sæddonasjon har jo vært tillatt i Norge lenge, mens eggdoasjon har vært forbudt. Underlig forskjell, fordi det jo er det samme – med motsatt fortegn.

I mars tok Bioteknologirådet på nytt diskusjonen. Et argument som ble vektlagt da rådet diskuterte temaet denne gangen, var nettopp at menn og kvinner bør likebehandles. Rådet besluttet at eggdonasjon burde bli tillatt i Norge. Ikke en enstemmig beslutning, men dog. Et flertall på ni medlemmer gikk inn for at eggdonasjon bør tillates, mens et mindretall på seks ønsket et fortsatt forbud. So far, so good. Men så roter Bioteknologirådet det til.

For selv om rådet vil tillate eggdonasjon, setter de noen umulige betingelser. Betingelser som gjør at jeg tenker at de ikke har forstått prosessen så godt som vi skulle ønske. En av betingelsen er nemlig at eggene må være overskudd fra prøverørsbefruktning (altså IVF-behandling) etter at behandlingen er avsluttet.

Det mener jeg var et skikkelig feilgrep. Altså: Ønskemamma er jo nå i prøverørsbehandling, eller IVF-behandling. De som er i IVF-behandling holder ikke på med det for moro skyld. De gjør det fordi de ikke fikk barn på andre måter – med eller uten partner. Barnløshet er jo hele tematikken.

La oss tenke oss at jeg fikk hentet ut 12 egg i en prøverørsrunde. Så mange blir det ikke, fordi jeg er gammel (som mange i IVF-behandling er), men la oss nå tenke oss det. Så ble kanskje 8-10 egg befruktet hvis jeg var heldig.

Skulle egg gis bort måtte det jo blitt før forsøk på befruktning. Bioteknologirådet setter nemlig et krav til: ved eggdonasjon skal man bruke sæd fra den kommende faren slik at det er en genetisk forbindelse mellom barnet og minst én av foreldrene. Dermed kan ikke befruktede embryoer doneres – bare egg som ennå ikke er befruktet.

Så – hvis jeg slet med barnløshet, var i IVF-behandling og gjorde et egguttak så spør jeg meg: Hvordan har dere resonnert når dere tenker at en barnløs kvinne skal ønske å gi bort eggene sine før forsøk på befruktning? Etter et egguttak er det jo om å gjøre at så mange egg som mulig blir befruktet, for at det skal vøre størst mulig sjanse for at flere embryoer skal overleve til dagen for innsett. For størst mulig sjanse til å få barn. Ganske enkelt.

Hvis man ikke har barn, gjør prøverørsbehandling og får hentet ut 12 egg gir man liksom ikke bort seks av dem. For man kan ikke vite hvilke egg som lar seg befrukte. Å gi bort en del av eggene ville dermed potensielt kunne gjøre at man selv ikke fikk barn, mens en annen kvinne faktisk fikk barn – med ens egne egg. Har dere tenkt på det?

Etter en prøverørsbehandling blir det heller ikke egg «til overs». For man forsøker selvsagt å brefrukte alle egg man får hentet ut. Så kan det bli embryoer (men altså ikke egg) til overs. De kan fryses ned til eventuelle senere forsøk. Embryodonasjon er altså ikke tillatt i Norge.

Kjære Bioteknologirådet. Dette må dere hjelpe meg å forstå. Et hvert skritt i riktig retning er bra. Å tillate eggdonasjon ser jeg på som et riktig skritt. Denne gangen tenker jeg dog at dere har tatt et skritt med så merkelig beinstilling at dere snubler i deres egne føtter ved første skritt. For det blir altså ikke egg «til overs» ved prøverørsbehandling. Og de barnløse kvinnene som har sterkt barneønske, og samtidig ønsker å gi bort eggene sine, ja de har jeg til gode å møte…..

image

Lever i håpet om at eggrotet ryddes opp i. Eller i det minste forklares slik at de av oss som står midt i tematikken forstår. For det gjør vi definitivt ikke nå.

PS: Eggdonasjon er for øvrig tillatt i 22 andre land i Europa per i dag.

15 kommentarer

 1. Rent medisinsk må vi vel kunne slå fast at det er en viss forskjell på sæd- og eggdonasjon…? Det siste er faktisk et medisinsk inngrep. Det innebærer – så vidt meg bekjent – medisinering (med evt bivirkninger), en form for sykehusinnleggelse og inngrep i kroppen på en helt annen måte – og potensielt ganske mye ubehag i alle ledd. Det gjør ikke det første. Uansett hva folk likevel reiser til utlandet og gjør på eget ansvar og for egen regning, må det være rimelig nok at et samfunn/en stat gir uttrykk for at her ønsker VI at den etiske grensa går, mener jeg. Og ja, jeg skjønner at det vil være snakk om voksne damer som gjør det frivillig. Likevel – selv om det er fryktelig gammeldags… – så må det være legitimt å diskutere grenser for hvor langt vi skal gå. Og å mene at den kanskje skal gå her. For meg gir det ikke helt mening å snakke om «rettferdig» og «urettferdig» i denne sammenheng. (Og nei – jeg har IKKE barn selv… de som har det, har liksom ikke talerett i diskusjoner som dette, kan jeg i blant få inntrykk av… selv om jeg ikke synes det er helt rimelig heller!)

  1. Jeg håper at du aldri får heller!

 2. Hei Ønskemamma, og takk for innspill til Bioteknologirådets vedtak om eggdonasjon. Som Bioteknologirådets kommunikasjonssjef vil jeg gjerne prøve å komme med noen av svarene du etterspør.

  Dette er vedtaket i korte trekk: Sju av femten medlemmer av Bioteknologirådet ønsket å tillate eggdonasjon uten å sette forutsetninger om hvem som kan vurderes som donorer. For å få et flertall i rådet, valgte disse å stemme sekundært med to medlemmer som ønsket en forutsetning om at eggene skal være overskuddsegg fra IVF-behandling. Dette framkommer i rådets anbefaling, men ikke like tydelig i mediedekningen av saken (les hele anbefalingen her: http://www.bioteknologiradet.n

  Rådet mener imidlertid ikke at kvinner som gjennomgår IVF-behandling skal donere eggene mens de selv er under behandling. Anbefalingen er at eventuelle overskuddsegg fryses under behandlingen, og at kvinnen deretter kan velge å donere dem når behandlingen er ferdig, dersom hun ikke har hatt bruk for å tine dem og bruke dem selv. De aktuelle donorene vil i all hovedsak være kvinner som får assistert befruktning på grunn av fertilitetsproblemer hos partneren, ikke kvinner som har vanskeligheter med egen fertilitet.

  Her er et leserinnlegg som Torolf Holst-Larsen,fertilitetslege og medlem av Bioteknologirådet, skrev i Aftenposten om disse spørsmålene tidligere i år:

  Bedre enn dagens forbud

  Arne Sunde kritiserte 24. april Bioteknologirådets uttalelse om eggdonasjon hvor et flertall ville tillate donasjon av overskuddsegg fra prøverørsbehandling (IVF)

  Jeg sitter i Bioteknologirådet, arbeider ved en fertilitetsklinikk og vil gjerne kommentere Sundes innlegg.

  De aktuelle donorene vil være unge kvinner som får prøverørsbehandling på grunn av mannens infertilitet. Bioteknologirådets flertall anbefaler at eggene skal fryses ned og ikke doneres før etter at donorens egen behandling er avsluttet. Dette for å unngå, som Sunde er bekymret for, at mulige donorer opplever press mens de er under behandling, og at noen blir gravide med donorens egg mens hun selv ikke lykkes med å få barn. Hvis donoren ikke blir gravid, kan hun selv bruke de fryste eggene.

  Når det gjelder donorrekruttering, bruker Sunde Danmark som eksempel. Erfaringene internasjonalt er imidlertid ikke entydige: I Storbritannia har rundt halvparten av eggdonorene siden årtusenskiftet vært kvinner som selv gjennomgår fertilitetsbehandling.

  Mange av medlemmene i Bioteknologirådet ønsket at alle egnede kvinner skal kunne velge å donere egg, og det var også mitt eget standpunkt. Premisset om at eggene må være overskuddsegg var nødvendig for å samle et flertall i rådet. Alt i alt at et slikt tilbud er bedre enn å opprettholde dagens forbud.

  Torolf Holst-Larsen

  Håper dette var oppklarende – selv om du ikke nødvendigvis er enig med rådets vedtak. Lykke til videre!

  Hilsen Hallvard Kvale, kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *